REGULACJA JASNOŚCI
Funkcja skokowej zmiany jasności. Dostępne są trzy poziomy: 100%, 50%, 25%. Przejście na kolejny poziom jasności uzyskuje się przez krótkotrwałe wyłączenie i włączenie lampy. Takie rozwiązanie jest wygodne w użytkowaniu i nie wymaga dodatkowego osprzętu w instalacji elektrycznej. Przydatna funkcja wszędzie tam gdzie chcemy, w zalezności od potrzeb, zmieniać poziom oświetlenia.
CZUJKA RUCHU
Zintegrowana czujka ruchu włącza lampę po wykryciu poruszającej się osoby. Charakterystyka czujki jest dookólna. Obserwuje obszar o promieniu średnicy 8 m. Wyposażona jest w czujnik jasności. Nie reaguje, gdy w miejscu instalacji jest jasno. Wyłącza lampę po upływie ustawionego czasu. Idealna do zastosowań w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, na klatkach schodowych.
WŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY
Włącza lampę, gdy jasność spada poniżej ustawionego progu i wyłącza, gdy jasność zwiększy się ponad ten próg. Przeznaczona głównie do bezobsługowego oświetlania pomieszczeń lub obszarów, w sposób ciągły, od zmroku do świtu. Posiada też opcję świecenia na żądanie. Przydatna funkcja wszędzie tam gdzie konieczne jest oświetlenie dyżurne i dekoracyjne.
OŚWIETLENIE AWARYJNE
Moduł pozwalający na emisję światła podczas zaniku zasilania w sieci energetycznej (zgodnie z normą PN-EN1838:2005). Składa się z układu sterowania wykrywającego zanik zasilania z sieci i akumulatora gwarantującego emisję światła w określonym przez normę czasie. Ma zastosowanie zarówno jako oświetlenie zapasowe jak i ewakuacyjne, do wszystkich obszarów ewakuacji: drogi ewakuacyjne, strefy otwarte, strefy wysokiego ryzyka.
ŚWIATŁO INTELIGENTNE
Mierzy poziom jasności w miejscu instalacji i daje tylko tyle światła ile użytkownikowi potrzeba. Pełni funkcje wyrównania jasności w pomieszczeniach dużych z oknami, użytkowanych w ciągu dnia. Przy oknach ilość światła z lampy jest mniejsza, w głębi pomieszczenia większa. To nowatorskie rozwiązanie bardzo poprawia komfort użytkowanych pomieszczeń i obniża zużycie energii. Reaguje zmianą oświetlenia na zmiany pochodzące z zewnątrz. Zarówno w dni słoneczne jak i pochmurne ilość światła w pomieszczeniu jest taka sama.